Juridische afspraken Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa

Uw bezoek aan deze website houdt in dat U de juridische afspraken aanvaardt. Chanterie Dekzeilen-Baches NV beroept zich op het recht de op de website vermelde juridische afspraken op elk ogenblik te wijzigen.

Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa is de verantwoordelijke uitgever van deze website, met maatschappelijke zetel in de E3-laan 55, 9800 Deinze, België. Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0462 205 889 en draagt als BTW-identificatienummer BE0462 205 889.

Indien U deze juridische afspraken schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging. Deze website kan U raadplegen in het Nederlands, Frans of Engels. Via deze site kan u geen overeenkomst sluiten. U dient daartoe contact op te nemen met Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa

Voor algemene inlichtingen kunt u de administratie van Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa bereiken via volgende gegevens: Telefoon +32 9 386 04 09 E-mail: info@Chanterie.be. Voor klachten kunt u de dienst na-verkoop van Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa bereiken via volgende gegevens: Telefoon +32 9 386 04 09 E-mail: info@Chanterie.be

Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa biedt u in de website aan: Een overzicht van aangeboden producten en/of diensten. Informatie waar u gebruik van kan maken voor alle verzoeken naar en elke soort communicatie tussen u en Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa

Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa levert belangrijke inspanningen om de online presentatie van haar aanbod te laten overeenstemmen met haar werkelijke aanbod en diensten. Het valt niet uit te sluiten dat er op de site producten en/of diensten als beschikbaar worden voorgesteld, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zijn. Daarom is de presentatie van het aanbod louter indicatief en contractueel niet-bindend. Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa kan niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te presenteren op de site. Ondanks de voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

Foto’s en gegevens (afmetingen, eigenschappen, kleur, enz.) die op de website staan zijn slechts indicatief, en brengen geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord dat de aangeboden informatie eigendom is en blijft van Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa. De lay-out en alle inhoud worden door het auteurs- en het merkenrecht beschermd. Elke kopie, reproductie of andere vorm van gebruik van het geheel of een gedeelte van de website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa. Benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn wettelijk beschermd. Uw bezoek aan deze website impliceert geen enkele toelating om gebruik te maken van de daarop vermelde teksten, merken en namen. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Chanterie Dekzeilen-Baches NV het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

Op de website worden geen prijzen aangeboden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa volgens bovenstaande gegevens.

Meer informatie omtrent het privacybeleid van Chanterie Dekzeilen Bâches nv/sa vindt u terug in onze privacyverklaring. Deze kan u consulteren op volgende pagina: https://www.chanterie.be/nl/privacy